slider-overlay
slider-overlay

Qendra Legal Support & Advocacy

CLSA ka organizuar nga viti 2017 deri sot fushata sensibilizuase me iniciativën e vetë organizatës për luftën ndaj korrupsionit në organet e drejtësisë dhe institucionet e administratës publike.

slider-overlay
slider-overlay
slider-overlay
slider-overlay

Një Shqipëri më e mirë, ku respektohen ligjet e vlerat dhe të gjithë qytetarët kanë besim në institucionet publike.

Forcimi i standarteve ligjore sipas modeleve më të zhvilluara perëndimore, nën moton “Shteti i së Drejtës”.

img
img 10 +

Projekte

circle_right Rreth nesh

Qendra Legal Support & Advocacy

Qendra Legal Support & Advocacy (në shqip Qendra për Mbështetje Ligjore dhe Advokaci), është themeluar si një organizate jo-fitimprurëse, dhe synon të ndihmojë personat në nevoj dhe institucionet e interesuara duke i dhënë asistencë ligjore nëpërmjet projekteve ndërgjegjësuese dhe advokuese.

Kontaktoni Qëndrën për Mbështetje Ligjore dhe Advokaci