8 Maj 2019, ora 10:00 - 12:00

CLSA do të organizojë pranë Xheko Imperial në Tiranë Eventin Lancues të gjetjeve dhe rekomandimeve lidhur me cilësinë e shërbimeve administrative që ofron Prokuroria e Tiranës.

Qendra per Mbeshtetje Ligjore dhe Advokaci ju njofton se me datë 8 Maj 2019, ora 10.00-12.00 do të organizojë pranë Xheko Imperial në Tiranë Eventin Lancues të gjetjeve dhe rekomandimeve lidhur me cilësinë e shërbimeve administrative që ofron Prokuroria e Tiranës.

Në këtë vent ekspertë të fushës do të prezantojnë Raportin e Monitorimit dhe Rekomandimit për Përmirësimin e Shërbimeve Administrative, si dhe Manualin per Informacion dhe Akses në Prokurorine e Rrethit Gjyqësor Tiranë. Juristë, avokatë, prokurorë, OPGJ, studentë të ligjit dhe kërkues shkencorë janë të mirëpritur të jenë pjesë e ketij eventi.

1 Maj 2019

CLSA ka publikuar pyetësorin Online në kuadër të projektit: "Monitorimi i cilësisë së shërbimeve administrative dhe ligjore në Prokurorinë e Tiranës".

Qendra per Mbeshtetje Ligjore dhe Advokaci ka publikuar pyetësorin Online në kuadër të projektit: "Monitorimi i cilësisë së shërbimeve administrative dhe ligjore në Prokurorinë e Tiranës".

Qëllimi i pyetësori është që personat e kampionuar për të qënë pjesë e tij të japin informacion lidhur me: Vlerësimin e situatës aktuale të nivelit të ofrimit të shërbimeve administrative dhe ligjore në Prokurorinë e Tiranës lidhur me të drejtat e qytetarëve dhe hartimin e një liste rekomandimesh dhe mjetesh për të lehtësuar aksesin e qytetarëve në zyrat e prokurorisë dhe advokimi me institucionin për të adoptuar rekomandimet në përmirësimin e shërbimeve.

Për të plotësuar formularin e plotë klikoni këtu: CLSA MONITOR ON

Ky projekt mbeshtetet nga Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Ambasadës së SHBA Tiranë.

9 Tetor 2017

CLSA është e lumtur të njoftojë se është përzgjedhur nga Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Ambasadës së SHBA Tiranë, për të zbatuar projektin Monitor-On

Sot më datë 9 tetor 2017, Qendra per Mbeshtetje Ligjore dhe Advokaci është e lumtur të njoftojë se është përzgjedhur nga Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Ambasadës së SHBA Tiranë, për të zbatuar projektin Monitor-On.

Projekti “Monitor-ON” synon monitorimin e shërbimeve administrative dhe ligjore në Prokurorinë e Tiranës. Projekti do të vlerësojë nivelin aktual të ofrimit të shërbimeve me qëllim identifikimin e pengesave në strukturën administrative dhe proceset e përdorura nga Prokuroria e Tiranës që aktualisht po pengojnë funksionimin e duhur dhe po pengojnë zbatimin e të drejtave të qytetarëve dhe aktorëve të tjerë të parashikuar.

Getjet nga procesi i monitorimit do të ndihmojnë ekspertët e fushës të hartojnë rekomandimet përkatëse për të adresuar të gjitha problematikat e identifikuara.

Kontaktoni Qëndrën për Mbështetje Ligjore dhe Advokaci